FANDOM


Kalendarium Torunia

Okres krzyżacki (1228-1454)Edytuj

 • 1226 - książę Konrad Mazowiecki nadał w lenno ziemię chełmińskim Krzyżakom.
 • 1231 - powstaje pierwsza budowla na terenie Torunia.
 • 1233 - osada otrzymuje prawa miejskie (od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Hermana von Salza) razem z Chełmnem.
 • 1236 - przeniesienie Torunia na teren obecnego Starego Miasta. Napływają osadnicy z Niemiec, Śląska, Kujaw i Wielkopolski.
 • 1264 - powstaje Nowe Miasto Toruń.
 • XIV w. - okres rozwoju gospodarczego Torunia. Miasto trafia do Polski.
 • 1411 - miasto na mocy I pokoju toruńskiego wraca do Zakonu Krzyżackiego.
 • 1424 - Władysław Jagiełło nadał przywilej lokacyjny Nieszawie (Dybowowi) - konkurencji Torunia.
 • 1440 - Toruń przystąpił do Związku Pruskiego, mającego na celu obronę przed uciskiem Krzyżaków i dojście do Polski.

I Rzeczpospolita (1454-1793)Edytuj

 • 1454 - Toruń przechodzi do Polski. Rozpoczyna się wojna trzynastoletnia. Stare i Nowe miasto łączy się.
 • 1457 - Toruń otrzymuje przywileje od króla Kazimierza Jagiellończyka.
 • 1460 - na żądanie Torunia Nieszawa zostaje przeniesiona 30 km w górę Wisły.
 • 1466 - na mocy pokoju polsko-krzyżackiego Toruń pozostaje w I Rzeczpospolitej.
 • XV w.-XVI w. - Toruń był trzecim co do wielkości miastem w I Rzeczpospolitej (po Krakowie i Gdańsku).
 • 1473 - w mieście rodzi się Mikołaj Kopernik.
 • 1555 - osada Dybów przenosi się na tereny dzisiejszego Podgórza.
 • 1558 - król Zygmunt August nadał Toruniowi przywilej swobody wyznania.
 • 1568 - zostało powołane Gimnazjum Miejskie.
 • 1655-1658 - Szwedzi okupują Polskę.
 • 1703-1709 - kryzys w Toruniu. Zostaje spalona część miasta, mieszkańców opanowały epidemie.
 • 1724 - tumult toruński - rozruchy pomiędzy katolikami a luteranami.
 • 1772 - upadek gospodarczy miasta.

Okres pruski (1793-1919)Edytuj

 • 1793 - w wyniku II rozbioru Polski Toruń trafia do zaboru pruskiego.
 • 1806 - do miasta trafia Napoleon Bonaparte.
 • 1807-1813 - Toruń znajduje się w Księstwie Warszawskim.
 • 1813-1815 - okupacja rosyjska.
 • 1814 - Toruń wraca do Prus.
 • XIX w. - budowa licznych fortów wokół Torunia, wybudowanie kolei, gwałtowny rozwój przemysłowy miasta.
 • pocz. XX w. - regres w rozwoju miasta spowodowany I wojną światową.

II Rzeczpospolita (1919-1939)Edytuj

 • 1919 - w wyniku postanowień traktatu wersalskiego, Toruń trafia do II Rzeczpospolitej.
 • 1920-1939 - Toruń był stolicą województwa pomorskiego - nieznaczny rozwój gospodarczy miasta.

II wojna światowa (1939-1945)Edytuj

PRL (1945-1989)Edytuj

Czasy najnowsze (od 1989)Edytuj

 • 1989 - Solidarność wygrywa wolne wybory, rozpoczęto przemiany polityczno-społeczno-gospodarcze.
 • 1991 - założono Radio Maryja.
 • 1992 - Toruń zostaje stolicą katolickiej diecezji toruńskiej.
 • 1993 - powołano Wyższe Seminarium Duchowne.
 • 1997 - Toruń został wpisany do rejestru Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
 • 1999 - zlikwidowano województwo toruńskie na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 1999 - Jan Paweł II odwiedził Toruń.
 • 2010 - rozpoczęto budowanie drugiego mostu drogowego w Toruniu.
 • 2011 - w pobliżu Torunia wybudowano autostradę A1.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.